Κουτιά ταχυδρομείου τύπου ACS, Speedex, ΕΛΤΑ

Κουτιά ταχυδρομείου πολυεστερικά η πλαστικά (πολυαιθυλένιο) βαρέου τύπου κατάλληλα για μεταφορά βαρεών φορτίων.