Κουτιά μεταφορών – ταχυδρομείου

Κουτιά μεταφορών πολυεστερικά η πλαστικά (πολυαιθυλένιο) βαρέου τύπου κατάλληλα για μεταφορά βαρεών φορτίων.